Martin Baláž študoval na Univerzite Mateja Bela filozofiu dejepis. Od roku 1999.  V súčasnosti sa venuje profesionálne fotografii a to predovšetkým rôznym dokumentom, ktoré dlhodobo fotografuje. Publikuje v magazínoch doma a v zahraničí nie len fotografie, ale celé reportáže zo Strednej Ázie. Svoje fotografické príbehy pravidelne prezentuje na samostatných a skupinových výstavách.

 Fotografické témy na ktorých dlhodobo pracoval a pracuje: Uzavretá spoločnosť – domovy sociálnych služieb, „Mesto nevidiacich“ – Levoča, „Ora et Labora“ (Modli sa a pracuj) – Inštitút Krista Veľkňaza, „Stredná Ázia“ – fotil rôzne témy v Kirgizsku, Tadžikistane a Uzbekistane,  a „Genius loci – Topoľčianky“. 

 

 Martin publikoval v slovenských periodikách Goldmann, Plus 7 dni, Život, Slovenska, Nota Bene, Zahraničná politika, Pravda, Integrácia.

V Českej republike  cestovateľské časopisy Cestopisy, Koktejl a Lidé a Zeme.

Vo Veľkej Britanii v časopise Open Central Asia  a prestížnom britskom magazíne Geographical, ktorý vydáva Kráľovská geografická spoločnosť. Jeho fotografie boli publikované tiež a v propagačných materiáloch Európskeho parlamentu a Organizácie spojených národov.

 

Ocenenia

FEP European photographer of the year 2017 - kategória reportáž - finalista

Slovak press photo 2016 - 3. miesto kategória Príroda

Humanity photo Awards 2013 – finalista, Čína

FOTO Roka 2008– víťaz, organizované Nadáciou VUB,

JSG photo competition, organizované Forward thinking museum v USA,

FOTO Roka 2010– finalista,

Najkrajšie kalendáre Slovenska, Zvláštne ocenenie za výber témy a jej humanistické spracovanie,

Neobjavené Slovensko – 3. miesto, organizované časopisom GEO, Slovensko

a iné.