Individuálne výstavy:

2015 Genius loci Topoľčianky, Dom kultúry v Poľnom Berinčoku, Maďarsko

2015 - Genius loci Topoľčianky, Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko

2014 - Bodky Fotoidentity, Zámok Topoľčianky

2014 - Bodky Fotoidentity, Slovenský Inštitút v Moskve, Rusko

2014 - Genius loci Topolčianky, Ruské múzeum fotografie v Nižnom Novgorode, Rusko

2014 - Genius loci Topoľčianky, Mestskej galérii v Petropavlovsku-Kamčatskom, Rusko

2010 - Milan R. Štefánik a Stredná Ázia – Slovenské národné muzeum v Košariskách

2010 - Milan R. Štefánik a Stredná Ázia –Cour salón v Piešťanoch

2008 - Hendikep? - Priestory Domova sociálnych služieb Zemianske Podhradie

2007 - Domov Olichov – Areál Zariadenia socialnych služieb Svetlo Olichov

2003 - Londýn a Londýnčania – Zvolenský zámok

2003 - Londýn a Londýnčania – British Council v Banskej Bystrici

 

Skupinové výstavy:

2016 - My zo Zátišia - Hobby galérka v Sninskom kaštieli, Snina

2013 - Také je Slovensko – Východoslovenské múzeum, Košice

2012 - Také je Slovensko – Slovenské národné múzeum Bratislavský hrad

2009 - Fomafotofest, Topoľčiansky zámok

2005 - Alžírsko, UMB Banská Bystrica

V rámci súťaží pod patronátom FIAP vystavoval jednotlivé fotografie v Slovinsku, Nemecku, Čine, Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike a Slovensku.